Specialita podniku

John Martin Borg - Ježíš a žena cizoložnice
John Martin Borg - Ježíš a žena cizoložnice

Dominikán Timothy Radcliffe nazval krizi ve spojení s církví "specialitou podniku". Evangelium je toho plné. Ježíš se vždycky ujímá těch, kteří se ocitli na dně. Nemocní, hříšníci, lidé kteří ztratili svou důstojnost. Ti všichni jsou stavebním kamenem Božího království. Bůh začíná tam, kde to všichni vzdávají - všichni, včetně nás samotných. Je škoda, že farní úřady i kostely jsou často zavřené. Nedivím se lidem, že hledají jinde. Spíš se divím církvi, která nabízí lidem svá setkání v parlamentu, na pietních akcích, politických průvodech. Ale to ovlivnit nemůžeme, alespoň ne hned. Co můžeme udělat hned teď je podívat se na svůj život Ježíšovýma očima. Laskavě, v tichu, v modlitbě, na procházce. Den za dnem nám bude jasněji znít v srdci hlas, který řekne "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" (viz. Jan 8, 3-11).