Spojení bídy a lásky

Papež František píše: "Slovo "milosrdenství" - misericordia - se skládá ze dvou slov: bídy (miseria) a srdce (cor). Srdce označuje schopnost milovat; milosrdenství je láska objímající lidskou bídu." Když se podívám na posledních dvacet let svého života, vidím velkou bídu. Především egoismus, hloupost a mnoho hříšnosti. Podívám-li se ale blíž vidím i milující trpělivost. Milosrdenství Boží přicházelo právě tehdy, když jsem byl nejvíc mimo. Být  zahrnut milosrdenstvím, je jediná šance stát se milosrdným k druhým. Pak už to není hra. 

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Mt 5,7)