Spojení s bolestí

30.06.2020

Do bolesti světa jsme ponořováni skrze svá zranění. Skrze taková, která jsme utržili i sami rozdali. Kdo se chce naučit soucitu, musí sám projít touto zkouškou slz. Má bolest není ničím jiným, než spojením se s pradávnou bolestí Země. Odtud také pochází svatost našich slz. Není žádný jiný způsob jak se naučit ctít druhé lidi v jejich slabosti, než ten, že se sami ocitneme v nějakou chvíli slabí, na pokraji vyčerpání a osamělí. Obvykle ani netušíme jak se to stalo. Nejde se na to připravit, nejde to naplánovat, a žádné zaručené rady nepomůžou.Vždy, když jsem tohle prožíval, došlo mi, že právě v takovou chvíli nejsem sám, a je v tom víc naděje než zoufalství. Pravým a jediným hříchem je, když naše srdce uzavřeme. Takové srdce nezraní nic a nikdo. Je to však mrtvé srdce. Pak se skutečně vydělíme z života, a ztratíme tak cestu hvězd, které vedou k dalšímu svítání.