Spojení

16.03.2024
Táž ohnivá dráha spojuje instinktivní tápání první buňky s vědeckým tápáním dnešních laboratoří. Skloňme se tedy s úctou před dechem, který naplňuje naše srdce úzkostí i radostí "všechno vyzkoušet a všechno nalézt". Vlna, kterou cítíme přicházet, se nevytvořila v nás samých. Přichází k nám zdaleka, neboť vyrazila současně se světlem prvních hvězd. Dochází k nám, když napřed cestou stvořila všechno. Duch bádání a dobývání je permanentní duší evoluce.
Piere Teilhard de Chardin