Srdcem Mariiným

Tajemství, které přijala, které ve svém srdci uchovávala, tajemství naděje, tajemství, které prošlo srdcem Mariiným jako víra v Boží hlas, jako láska, jako výsměch a bolest. Maria zůstala vždy člověkem, plně jak je to jen možné. Důvěřovala, neutíkala před ničím. Kéž je i naše srdce srdcem Mariiným. Srdcem plným Krista. Dnes i po celý tento rok. Pokoj a dobro.