Strach přijmout a dát

Život je nádech a výdech, je to den i noc, přijímání i dávání, svatost i hřích. Život je jen jeden, ale v naší smrtelnosti jej poznáváme vždy skrze dvojí. Spojením protikladů se v nás uskutečňuje Boží jednota. Ježíš je učitelem integrace a nikoliv popírání. On ví, že my lidé potřebujeme hodně moc lásky, abychom překonali svůj hodně velký strach. Naše duchovní dary (hřivny) se rozmnoží, když je budeme dávat Božím způsobem: mírou natřesenou, když nebudeme počítat jestli se to vyplatí či nevyplatí. Takto dávat umí pouze láska. Ovšem stejně tak se musíme naučit i přijímat. A s tím je zdá se potíž. Stále se učíme přijímat i dávat, a přitom se učíme něco tak přirozeného, jako je nádech a výdech - tedy život sám.