Svátek Křtu Páně (A)

12.01.2020

"A ty přicházíš ke mně?" Zeptal se Jan Křtitel Krista. Stejně tak se ptám občas ve svých modlitbách i já. Vždyť: nejsem hoden, nejsem dost čistý, dost dobrý, jsem sobec. A on jako by říkal: "no právě."

Mt 3, 13-17