Svatí a hříšní

Postupem času docházím k poznání, že znamení svatosti i hříšnosti si poneseme až do konce našich dní. Všichni jsme svatí, všichni jsme hříšní. Svatí jsme naší touhou po lásce, hříšní naším strachem z lásky. Svatí nebyli bez hříchu. Byli hříšní. Dokonce víc než bychom si byli schopni připustit. Co ale nepostrádali, byla láska, která nakonec převážila naklánějící loď před potopením.