SVOBODA PRAVDY

14.05.2023

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.EVANGELIUM Jan 14,15-21 

Na jiném místě v evangeliu čteme, že poznáme pravdu a ta nás učiní svobodnými. A o tuto svobodu tu běží. Je to svoboda lásky, která nás osvobozuje od systému, který tomuto světu vládne, od systému úspěšných a neúspěšných. V určitém bodě našeho života konečně začneme prožívat neúspěchy a pády. Je to jistý druh toho, čemu bych s nadsázkou řekl "šamanská nemoc", která vede k zasvěcení, k tajemství, k poznání a po jejímž překonání poznáme pravdu celou a nahou. 

Touto Pravdou je pak celistvost, která umožňuje svobodu a z nás se pak nestávají zatrpklí lidé, plni touhy manipulovat druhými. Představte si tuto svobodu jako místo, kde už nemusíte nic předstírat a lhát, nalhávat si cokoliv a přesto dýchat čerstvý vzduch s úsměvem na tváři. Je to jako když rytíř bojuje s tříhlavou saní a přitom tančí. Jistě, že můžeme Ježíšova slova stále dokola, dokonce se neštítit se jimi zaštiťovat, ale uvnitř bude nadále onen vzorec světa. Takových způsobů pokrytectví přímo bije do očí. Zjevně opravdu potřebujeme prožít něco jako je šamanská nemoc popisovaná ve všech koutech světa, jistý druh vytržení ze zaběhnuté rutiny, se kterou se často i modlíme.Ježíš nám dává svobodu tak velkou, že nás osvobozuje i od nás samotných. Je to velký dar a v kontemplativní modlitbě jej můžeme zakoušet jako ducha pravdy, který nás uzdravuje. 

Pokoj a Dobro 


Nedělní úvaha pro jednu bytovou bohoslužbu, neboť zatím veřejně "kázat" nesmím, což se doufám brzy změní.