Svobodně žít

Může se stát, že začneme vidět svůj život očima oběti, jež nemá na vybranou. Některé ženy si stěžují na svou ženskost, slabost a osud, který jim nedává možnost úniku. Muži se stali mistry ve výmluvách a kličkování. 

Skutečnou svobodu jsme tady na západě vyměnili za rozhodnutí mezi Pepsi-colou a Coca-colou, jak to krásně připomíná například Radcliffe. V kultuře obětí bude vždy scházet svobodné rozhodnutí. Kdybychom přijali svobodu synů a dcer Božích, pochopili bychom také, jak velký je rozdíl mezi obětí a darem, slovy George Bernanose: "mnoho lidí se obětuje, protože nemají dost odvahy prostě se darovat."  

Život bude vždycky vyžadovat odvahu, energii, odpuštění, hodně lásky, radost, a to vše je zapotřebí nacházet pod povrchem nesmyslnosti. Hledat, nacházet, přijmout a darovat. Když vedou Farizeové rozhovor s Ježíšem na téma poznání Boha, tak jim Ježíš odpoví: "Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho." Být Ježíšovým učedníkem znamená přestat soudit a jednat z pozice oběti, kde je nám tak dobře, a říct svému životu, že jej přijímáme a chceme dál žít jako svobodní lidé a nikoliv jako otroci předurčenosti.