Swami Vivekananda

04.07.2019

Práce a utrpení

Můžeme přeměnit každý dům na charitativní útulek, zastavět celou zemi nemocnicemi, utrpení člověka však bude trvat tak dlouho, dokud v sobě neobjeví světlo.

Povinnost a svoboda

Pohleďte na ty ubohé otroky povinnosti, kterým nezbývá čas, aby se pomodlili, aby se v klidu nasytili. Když se vrátí domů, myšlenky jim krouží kolem zítřejší práce. Nakonec se zhroutí uprostřed ulice a zemřou v zápřahu jako kůň. Tak se dnes chápe povinnost. Jedinou skutečnou povinností je zůstat nepřipoután, konat činy jako svobodný člověk a odevzdávat všechno své dílo Bohu. 

Bůh a činnost

Bůh je všechno ve všem; my se můžeme před ním pouze sklonit. Proto se vzdejte plodů své činnosti a konejte dobro jen pro dobro samo...