Sycení

Potřeba sycení, kterou zmiňuje Pesso ve vývojových potřebách člověka, se dotýká přijetí. Musíme přijímat, abychom mohli dávat. Od chvíle našeho početí přijímáme nejen výživu našeho těla, ale vnímáme a přijímáme i podněty vyjadřující vztah, lásku i neklid, doteky i odmítnutí.

Terapeutická metoda PBSP popisuje sycení jako lidskou potřebu naplnění. Bazálně se týká se jídla i pití, ale i našich sociálních kontaktů, dostatku podnětů, vzdělání i zájmů. Tam, kde chybí přijetí a přijímání, roste prázdnota a hlad.

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům. (Mt 26,26)

V duchovním životě se nejvíc projevuje hlad po smíření, odpuštění a požehnání. Ježíšův způsob předávání evangelia (dobré zprávy) je plný obrazů sycení. Hostina, svatba, večeře, to všechno jsou slova, která najdete v Bibli velmi často.

Puritánská mysl by snad očekávala od Ježíše víc skromnosti a sebezáporu. Pokrytectví, které nám plně brání být svobodní, je zakořeněno v každém z nás. Sycení vyžaduje správnou míru a schopnost rozlišovat. Ježíš se postil, ale také dokázal s lidmi slavit. Chtěl, aby poznali radost a naplnění v duchu i těle. Sám o tomto pokrytectví říká: "Přišel Jan, nejedl a nepil - a říkají: 'Je posedlý.' Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: 'Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!'" (Mt 11, 18-19)

Boží království Ježíš líčí jako společnou večeři (Lk 14,12). Své učedníky posílá, aby nasytili pět tisíc lidí jen dvěma rybami a pěti chleby (Lk 9,13). Sám často navštěvuje lidi, aby s nimi pojedl. Církvi předává sám sebe jako pokrm - eucharistii (Lk 22,20; 1Kor 11,25).

Ježíšova výzva církvi "Vy jim dejte jíst!" je sama o sobě posláním (misí). Kristus je ten, který poznává hladomor světa, smrtelný nedostatek lásky a odpuštění mezi lidmi. Ježíš ve svém působení neodděluje tělo a duši, ale vnímá vše jako celek (přijímá skutečné jídlo a pití, nevyhýbá se ani vínu, ani hříšníkům, sedí s nimi u jednoho stolu).

---

Místo (9.11)

Sycení (10.11.)

Podpora (11.11.)

Bezpečí (12.11.)

Hranice (13.11.)

---

Více o tomto psychoterapeutickém přístupu (Pesso-Boyden) naleznete zde.