Tajemství na pomezí

Láskyplná moudrost je v přijetí sebe sama.Básník Jan Skácel zpřetrhal pouta dvojakosti a napsal: "Jestli vám vydám všechny svoje čerty odejdou s nimi moji andělé." Snad se někdy trápíme pro své démony, pro všechnu tu nedokonalost a strach, pro všechno co je ztraceno, pro dětství, které jsme opustili jako Adam a Eva; hříchy, které drtí člověka ztěžka směrem k zemi; je fajn si vzpomenout na anděly, kteří nás znovu pozvedají. Jako Josefovi, Zachariášovi či Marii, i nám opakují: "Neboj se." V setkání s démony a anděly našeho života se dotýkáme toho, čemu říkáme tajemství. Nedá se to pochopit rozumem, ale je možné se s tím setkat. Mystička Juliana z Norwitche předávala své poznání právě tímhle způsobem: "Nejprve je pád a potom je vyléčení z pádu. Ale obojí je Božím milosrdenstvím." Phil Bosmans celý život věřil na anděly a sám jich prý také několik potkal. Asi proto mohl svým čtenářům sdělit, že "andělem je ten, koho ti Bůh pošle do života, nečekaně a nezaslouženě, aby ti zažehl pár hvězd, když všechno potemní".