Tändzin Gjamccho

06.07.2020

Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné...

Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.

Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni, a věci k tomu, aby byly používány. Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.

Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad.

Srovnáváme-li dvě staré duchovní tradice, jako jsou buddhismus a křesťanství, nelze si nevšimnout pozoruhodné podobnosti mezi příběhy jejich zakladatelů: v případě křesťanství Ježíše Krista a v případě buddhismu Buddhy. Velmi důležitou paralelou v životě těchto mistrů, učitelů a zakladatelů, je podle mého názoru to, jak je vyjevována podstata jejich učení. Například v životě Buddhy je esence jeho učení vtělena ve Čtyřech vznešených pravdách: pravdě o utrpení, pravdě o původu utrpení, pravdě o odstranění utrpení a pravdě o cestě vedoucí k jeho odstranění. Tyto Čtyři vznešené pravdy jsou velmi názorně a jasně ukázány v životě zakladatele a učitele, samotného Buddhy. Myslím si, že s životem Ježíše se to má stejně. Když se na jeho život podíváte, uvidíte všechny základní praktiky a nauky křesťanství v názorné formě. Další podobností, kterou shledávám v životech Ježíše Krista i Buddhy, je to, že pouze prostřednictvím boje s protivenstvími, zápalu pro věc, oddanosti a toho, že pevně zastává své principy, může jedinec duchovně růst a dosáhnout vysvobození. To se zdá být ústředním a společným poselstvím.