Táta umřel

11.11.2019

Až ponesou tě orli na svých zádech
zpět do zahrady
přes getsemnaskou stráň
jezerem chrp a kolem svatých políbení
kořínky pupavy, kterou Bůh včera zasadil
u bran svatojánských lamp
nahmatám v kapse u saka drobky duše
které tu někdo včera rozhlámal
Na břehu studánky, kam's mě tenkrát bral.
a vedle ní i svatý grál - lahvičku s kapesníkem
tam pod deskou hodinářského stolku
v soutoku elysejských rozhřešení
k základům rozpraskaných úst a odpuštění
modlím se někdy za svítání
dnům bosých cest
mlčení Máří Magdalské
hříšníkům všem a Bohu na počest
na čelo postele ti křížek namaluje
a ona ví jak těžký je
jako když srdcem Panny proniká
jako když archa rozevírá stíny
těm orlům budu mávat a tobě nejvíc, ze všech sil
to ráno, když ses posadil, pro stíny černých těžkých vrat
ty slyšíš křídla a já nic, ...
jen tvoje ruce políbím
pro všechna znamení na nebi
táto já už nechci vyhrát - vyhraj ty
pootevřená pravda svlékala kapky petroleje
do nádob v modré sakristii
a pošeptej jim v údolí,
skrz průrvy zmrzlých polí
pošeptej prosím ta tři slova
buď vůle tvá
posbírám zatím zmrzlé šípky,
ty kapky krve od léta...

>>> <<<

Včera umřel můj táta ve věku 73 let. Bojoval statečně až do konce. Děkuju píseckému hospici Athelas za péči plnou laskavosti a nádherné lidskosti. Tatínek mohl díky nim zemřít doma. Děkuju všem, kteří jste na něj mysleli v modlitbách. A děkuju všem za krásné vzkazy, maily, sms zprávy a další. Jakmile to půjde, pokusím se odpovědět. Pokoj jeho duši a nám všem hodně radosti a odvahy žít, protože to opravdu stojí za to!