TDZ

Mezi ty, se kterými sloužíme bohoslužby nemocných v Mirovicích, patří řada lidí trpících duševní nemocí. Od depresí, přes schizofrenii až k pokusům o sebevraždu. V naší společnosti nejčastěji narazíme na stigmatizaci lidí s duševním nemocí, zlehčování a popírání takové bolesti, nebo dokonce vysmívání se takovým lidem.

V církvi jsem se setkal i s tím, že některým nemocným bylo jasně dáváno jejich onemocnění za vinu, Boží trest a tak podobně. Vedle duševních nemocí je třeba začít mluvit i o nemocech duchovních. Nejrozšířenější duchovní nemocí dnešeka je sobectví kombinované s fanatismem. Právě toto sobectví zabíjí a má na rukou krev lidí, kteří se cítí být sami.

Týdny duševního zdraví, jsou akcí, která má pomoci odtabuizovat toto důležité téma. Podívejte se na jejich program.

www.tdz.cz