Temnou nocí

temnou nocí

ztraceni a sami

v olbaku nevědění

kdo prošel

Maria, Vergilius, Beatrice

průvodci nevidomých

Terezka, Daniel, Milada

popelem střechy

jíž spouští se

malomocný

Bůh

....

Deníky, IV.15