Teologie zdola

Včera jsem směl přednášet na univerzitě o teologii zdola. Teologie zdola se může zdát jako protimluv. To spiritualita, duchovní prožívání, začíná vždy uvnitř, zatímco teologie (Slovo o Bohu) jakoby se lidem ztratila někde ve výškách - neschopná sestoupit a podat hladovému něco k jídlu. Cesta k Bohu, chcete-li cesta nahoru, začíná vždy sestupem. 

Sestoupím-li dolů, do svého nitra, do míst, kde cítím úzkost, strach pramenící z věčné kontroly (co říkám, co říkají ostatní). Pokud se však odvážím tam nejen sestoupit, ale také vše odrkýt pro Boží oči, pak zažívám opravdovou spiritualitu. V kontemplaci jsme viděni láskyplnýma očima. Tato cesta už není výsledkem myšlení, ale odevzdání. 

Uzdravení se začíná právě tam, kde jsme slabí, kde padáme vyčerpáním, kde se nedaří. Právě tam, jak věří pouštní otcové, jsme otevřeni působení Ducha svatého. Pohledem zdola poznáváme, že nejsme lepší než ostatní, že nemáme vůbec žádné právo moralizovat a dávat lekce celé společnosti, ale že jsme stejní. Toužíme-li přesto své zkušenosti sdílet, pak po každém spirituálním prožitku budeme spíše toužit druhé obejmout, protože slova zkrátka nebudou nějakou dobu fungovat. 

---

pokud vás téma zajímá, pak si v neděli od 17.h v Mirovicích můžete tuto krátkou přednášku také poslechnout

pozvánka na Antonínskou neděli: