Terapie obrácení

V lednu 2016 se mě kamarád terapeut zeptal "a co pronásleduješ ty?" Bylo to v den svátku Obrácení apoštola Pavla. Odpověděl jsem a rozplakal se. Za oknem jeho pracovny padal sníh. "Pronásleduju sebe, svý hříchy. Všechnu tu příšernou, hnusnou a nesnesitelnou nedokonalost." Chvíli bylo ticho. 

Přítel řekl "dobře, teď je čas následovat, s pronásledováním je konec" a pak potichu dodal: "tak tedy to, co Ježíš přišel uzdravit, vzkřísit a posvětit, ty zabíjíš, vězníš a odsuzuješ?" 

Zahanbeně jsem kývnul.

Na tuhle terapii nikdy nezapomenu. Nezměnila mě, ale dovedla změnit dívání se na svět. I na to, že těch obrácení prožije člověk za život asi hodně. Na některá se nezapomíná.

...

úplně na okraj svátku Obrácení apoštola Pavla...

#hagioterapie