Terezie z Lisieux

01.10.2019

Přítomnost

Můj život chvilka je, vteřina pomíjivá, která mi uniká a mizí jako sen. Na lásku k Tobě mi, Pane, jak sám víš, zbývá jen tento dnešní den!

Odevzdanost

Vždyť Ježíš nežádá velké činy, ale jen odevzdanost a vděčnost.

Nedokonalost

Musím se snášet, taková, jaká jsem, se všemi svými nedokonalostmi.