Této noci

Této noci znovu přicházejí. Už je to hodně let, kdy jsem ten zvuk zaslechl poprvé. Pokaždé, když zesilujeme hlasitost na reproduktorech našich pravd, zesílí i šum andělských křídel. Podobají se křídlům vrabců, zkrátka haléřové položky, nic čeho bychom si všimli, když stavíme na odiv svá poznání a stoprocentní jistoty. 

Ježíš? Člověk a Bůh. Počátek i konec. Umlčujeme proroky, svá svědomí, hledáme, kličkujeme, vyhýbáme se. Andělská křídla tu jsou. Nastražme uši, otevřme oči, šmátrejme rukama ve tmě a bosýma nohama se dotýkejme cesty. Láska Boží je tím nejkrásnějším bláznovstvím, které jsem kdy zaslechl a jemuž věřím.