Thomas Merton

10.12.2019

Poznat dobro

Neznalostí se potápíme na dno zoufalství. Naším prvním úkolem je tedy poznat sebe samotné - poznat dobro, které v nás je, poznat Boží lásku k nám, abychom mohli odpovědět láskou svého srdce a milovat ho "bez míry". Ale zároveň musíme být realisté. Boží obraz v nás byl znetvořen a zmrzačen hříchem. Co tím Božím obrazem je? Naše svoboda, to znamená naše schopnost odevzdat se, dát se, obětovat se, vzdát svým nejvnitřnějším bytím svrchovanou čest tomu, co jsme si zvolili jako své dobro. Je zřejmé, že v naší svobodě se skrývá svrchovaná síla pro dobro stejně jako pro zlo. Své životy můžeme v lásce věnovat buď pravdě, nebo lži, dobru, nebo zlu.... Jakkoliv střízlivě mluví církevní otcové o přítomnosti tragické reality hříchu, vždycky jsou optimisty. Křesťanství je přec náboženství naděje. Důležitou skutečností není hříšnost člověka, ale milosrdenství a dobrota Boží. A pečetí své dobroty označil Bůh i naše přirozené já. Boží obraz by nám měl stále připomínat, že nás Bůh stvořil, abychom byli jeho syny, a i když jsme od domu svého Otce daleko, on naším Otcem zůstává a očekává náš návrat. Však take dal svého Syna, aby nám byl "cestou" zpátky do pravého domova.

Kosmický tanec

Neboť svět a čas jsou tancem Pána v prázdnotě. Mlčení sfér je hudba svatební slavnosti. Když nebudeme chápat jevy života, když v nich budeme hledat cizí cíle a své složité účely, budeme zapadat do smutku, nesmyslu a zoufalství. Ale na tom mnoho nezáleží, neboť naše zoufalství nemůže změnit skutečnost věci, nebo poskvrnit radost kosmického tance, který stále trvá.