Tohle léto

16.07.2020

v poletujícím světle

pod křídly andělíčků

jimž dopřáli jsme léto

je světlo noci

i té nejtemnější

kadidlem jitřenky se světí

a hrstí doutnajících uhlíků

a je i šerý den a je i v srdci

a také ten je požehnaný

ucítíš vůni prvního říjnového rána

nachystáš k hrobům a budou prázdné

tak jako odpočátku

a povstanou zas napřesrok

tak jako archandělé

u růží budou broučci spát

a budou snít

o tobě, o něm, tomto létě

o prázdných dlaních Máří Magdaleny

a přijdou zas, a zas ukážou ti cestu

ne jinou, ale tvou

tu po které jdeš sňatá z kříže