Touha VZDÁT SE

13.10.2020

Jestli je nějaké pokušení, tak touha vzdát se. Můžu si říct, že to nemám zapotřebí, že nejsem hoden, že mně stejně znovu někdo zapře a zradí, že pochopení není možné. To by ale znamenalo vzdát se naděje. Jako když vstoupil Dante do pekla na jehož bráně stálo: "Zanechte naděje, vy kdo vstupujete." Děláme chyby, hřešíme, ale snad i proto, abychom sami pocítili smysl odpuštění, a o to víc sami odpouštěli. Odpuštění je brána ven. A jak to na konci zpěvu třicátéhočtvrtého řekl opět Dante: "Tu vyšli jsme a zřeli jsme zas hvězdy."