Tři svíčky za přítomnost

tři svíčky za přítomnost

každý ráno a večer je rozsvítím; 

první je nemocných, 

druhá za rodinu 

a třetí pro tenhle den