Tu bi-švat

"Když stromy viděly, že Bůh dal nový rok lidem, přišly k Němu a řekly: 'Cožpak není v Tóře řečeno: Neboť člověk je stromem na poli - že se člověk podobá stromu na poli? A tak jako má člověk Nový rok, ať máme i my Nový rok.' Řekl jim: 'V kterém měsíci má být stanoven váš Nový rok?' Stromy odpověděly: 'Jelikož jsme závislé na vodě, nechť je stanoven náš Nový rok na měsíc švat, který je ve znamení Vodnáře - ten má totiž vědro. A vědro bylo určeno k nabírání vody.'  

Slovy paní Jindřišky Kracíkové se dozvídáme o tom, jak podle mišny (zaznamenané ústní tradice v judaismu), vznikl tento svátek. 

Chci dnes poděkovat svým přátelům, které miluju od dětství. V korunách stromů, až tam, kde usedají jen ti nejmenších z ptáčků; v hubinách země u kořenů, kde mají svá obydlí polní myšky; u kmenů, které lze obejmout; všude tam je cítit vůně nebe i země. Všechno nejlepší.