Přípravy na neděli 4. února 2018

Milí přátelé.  

Pan prezident vzákal těm, kteří ho nevolili, aby "drželi hubu". Použil přitom anglický výraz "shut up". Vidíte jaké emoce se nyní kolem tohoto výroku vynořují? Jediná věta, a naší myslí začíná kroužit mračno myšlenek. Nicméně zkusme teď nechat autora výroku mimo tuto větu a zkusme poděkovat. Mlčet neznamená totiž nekonat. Ticho je darem, ve kterém se rodí modlitba a modlitba vždy vede k lásce. To je naše primární křesťanská praxe. Nejprve modlitba, setkání s Božím milosrdenstvím, přijetí síly a pak akce (naplňování, uskutečňování, praxe). Jedině tichem vede cesta ke slovům, která uzdravují. Tudíž držme hubu, ale konejme bez ustání! V tomto duchu se nese dnešní evangelní text. Ježíš uzdravoval, nemluvil o tom - a nedovoloval o tom mluvit, a ihned potom odcházel, aby se modlil: "Brzo ráno, ještě ze tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil." 

Celé řípravy najdete opět na konci této stránky ke stažení v pdf.

Společenství modlitby

Především chci znova poděkovat každému, kdo se s námi kolem 21. h denně připojuje k modlitbám. Samozřejmě není podmínkou, aby to bylo v tento čas. 

Zuzanka se vylepšuje. Zatím ale není vyhráno. Na aktuální zprávy o Nolánkovi čekám, ale vypadá to podle posledních zpráv, že je vše na drobré cestě. 

Dnes bych Vás rád požádal o přímluvy za našeho bratra Josefa Prokeše z Brna. Víte, je to člověk velmi otevřený, skromný a odezvdaný. Potýká se ale s onkologickým onemocněním. 

Modleme se i nadále za Nolánka, Zuzanku i paní Janu, která bojuje s bolestmi páteře a pere se dál, co to jde se životními útrapami. Modleme se i za jejího syna a všechny, kteří jsou blízko kolem ní.

Prosíme také za Jana Z., který prochází temnou nocí v souvislosti s dlouhodobou nemocí, na kterou v tuto chvíli nemá medicína žádný lék. 

-----------------


Pozvánky

Autorské čtení z knížky "Když přicházejí andělé"

03. března od 18. hodin v Olomouci - připravuje se

Husitská pouť Plzeňské diecéze do Svaté země

14.-21.9.2018 (Letecký zájezd )

Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství - židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

Pokoj a dobro

bratr Filip