Tuto noc se za tebe modlí

Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!" Může se stát, že této noci i tebe ovládne strach, stíny uvnitř naší duše se svými hroty začnou zabodávat do srdce. A v onom těžkém nádechu už téměř nezbudou síly. A právě tehdy si vzpomeň na starý obraz z Getsemanské zahrady. Náš Pán na tom nebyl jinak. V noci, kdy byl vydán soudu světa, v noci kdy mohl utéct a někde se skrýt, jen poklekl a z posledních sil odevzdal svou vůli do náruče Boží. Věřím, že kdykoliv nás taková noc potká, máme někoho, ať už jej známe nebo ne, kdo se za nás modlí s Kristem. Důvěřuj.