U božích muk

‪Než se křídla tvých očí zavřou nad údolím, než pomodlí se všechny dohasínající svíčky, než půjdem z půlnoční na kafe k Marii, prosím důvěřuj a dýchej. U božích muk stojí anděl. A mír a pokoj lidem dobré vůle.‬