Pravé pokání

Mnozí lidé jsou neschopni pravého pokání, protože na to jdou příliš silou. Začínají se bít v prsa a srážejí se k zemi. To nikdy nebude fungovat, bude to jen umrtvovat a ochromovat. To nikdy není dílo Boží. Bůh vstupuje do našeho hříchu a vykupuje ho. Bůh nás miluje dřív, než cokoli učiníme.

Richard Rohr