Uvedení Páně do chrámu (A)

02.02.2020

Většina z nás už není dítětem, jako Ježíš v dnešním evangeliu, ani starcem, jako Simeon či Anna. Budeme nejspíš uprostřed. Naslouchejme a učme se. Až přijde čas, řekneme, že jsme v uviděli spásu a poznali Krista? Nebo budeme jen nadávat a obviňovat druhé?  

Lk 2, 22 - 40