Už tam jsme!

29.05.2021

V tomto se křesťanství a buddhismus shodují. 

Těm, kteří stále opakovali "ukaž nám Boží království" (osvícení, přítomnost, etc.), odpovídali Ježíš i Gautama podobně: "nemůžete jít tam, kde už dávno jste." 

To je ve stručnosti celé evangelium a církev, či dharma a sangha. 

Když ale čteme Bibli, studujeme posvátné texty, ale uvnitř jsme stále plni strachu, všechno vidíme jako problém, stále dokola si "vytáčíme v telefonu" minulost - až nežijeme ničím jiným, kameníme v solné sloupy, slepneme. 

Komenský v Labyrintu vede poutníka (sebe i čtenáře) do nitra srdce. Proto otázky "kdo je Bůh", "existuje Bůh" nebo "kudy se dostanu do Božího kralovství" nemají vůbec žádný smysl. 

Víra není soutěž v odesíláni obalů od dobrých skutků, ani psychologický fenomén, ale prosté odpuštění nepřátelům (soucit) a pochopení, že jsme milovaní nyní, v tomto okamžiku včetně toho, co právě vláčíme jako kříž.

Namasté.