V nyní, tady a teď

17.03.2024

To, co nám uniká, co ukládáme do svého prasátka budoucnosti je opravdu přítomnost. Nic jiného než přítomnost není učením všech světců a mystiků, v četně Ježíše. Jak krásně píše Richard Rohr:

Je to ale první slovo Ježíšova kázání: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu" (Mk1,15). V těchto větách je souhrn veškerého Ježíšova učení. V tom není nic esoterického nebo pseudomystického, je v tom jen nekonečný význam přítomného okamžiku – onoho "teď". A tak pojďme a "vpadněme" do něho. Je to síť, z které nemůžete vypadnout. Hledáte totiž to, co již máte. Tlučete na dveře zevnitř.