V síle hořčičného zrníčka

14.03.2020

Evagrius Ponticus, jeden z pouštních otců, radil svým žákům, aby nenaslouchali démonům, ale evangeliu. Démony moderní svět "zrušil". Místo nich tu má dnes paniku, neurózy, depresi a úzkost. Evagriova rada se však zdá být účinná a velmi dobrá i nyní. Víra bez skutků je k ničemu. Máme nyní příležitost k uskutečňování. 

Víra je podobná malému zrníčku hořčice, jak slyšíme od Ježíše. Přestože nemůžeme mnohé ovlivnit, přece můžeme díky tomuto malému zrníčku dělat zázraky. Můžeme se stávat tvůrci pokoje. Můžeme naslouchat, dodávat odvahu a pozdvihovat, jak nás to vždy učil náš Mistr. Ale především se konečně můžeme také smířit se životem. 

Nemusíme trávit náš život žalářováním a soudem vlastní minulosti. Milujme doopravdy každou chvilku, kdy s otevřenýma očima vnímáme krásu a posvěcujme místo, kde jsme každým krokem našich nohou. Ať už upečete drobenkový koláč, nebo si jenom uvaříte kafe, i to si vychutnejte, protože právě v takových maličkostech se rodí víra a naděje. Je to opravdu celkem prosté...Jistě, v každém z nás může být nejen nemoc a strach z ní, ale také je v každém z nás obrovská síla malého hořčičného zrnka. Je to moc jež nám dovoluje důvěřovat životu a přestat násilím měnit druhé lidi. Opatrujte se všichni a vnímejte tento maličký obrovský dar....On jim řekl: 

"Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: 'Přejdi odtud tam', a přejde; a nic vám nebude nemožné." 

Mt 17,20


Noc z pátku na sobotu o druhém postním týdnu 2020