Večerem

04.06.2019

než se křídla tvých očí

zavřou nad údolím

než pomodlí se všechny

unavené svíčky

než půjdem z půlnoční

na kafe k Marii

prosím důvěřuj a dýchej

u Božích muk zatančil anděl

nám lidem krásné requiem

a mír a pokoj lidem dobré vůle