Večerní exercicie: Golgota

Ježíši ukřižovaný, jsi má moc. 

 [tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:

Semeno hrušně roste, aby se stalo hrušní. Semeno ořechu roste, aby se stalo ořechem. Božské semeno v člověku roste, aby se stalo Bohem. Toto semeno může být ukryto a zahrabáno, ale nikdy zničeno a zmařeno. [Mistr Eckhart]

Boží slovo: 

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." [Lk 23, 32-34]

Místo:

Golgota nebo také Kalvárie. V aramejštině slovo Gûlgaltâ (lebka). Hora pravděpodobně připomínala lebku. Podle tradice byla v této hoře ukryta lebka prvního člověka (Adama). Právě tady ukřižovali Božího syna Ježíše Krista.

Dnešní den:

Básník Bohuslav Reynek napsal: "Sad je na Golgotě, smrt má zdí a plotem, temná tam Madonna, nesvedená Eva, Plod utrhla s dřeva, Prvorozený." Zdá se, že každý z nás směřuje život právě sem. Naší největší silou je vzít svůj kříž a neutíkat před Golgotou. Naší největší slabostí je, když soudíme druhé.

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho aby se mnou procházel dnem, který mě čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:

Den za dnem jsme si blíž, Ježíši. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.