Večerní exercicie: Uchem jehly

Nastává večer Pane, prosím Tě přijď a buď chvíli se mnou.

[tiše dýchám, nic neposuzuji]

Myšlenka:
Bůh nepotřebuje naše skutky. Potřebuje naši lásku. [Terezie z Lisieux]

Boží slovo:
Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království." Ti, kdo to slyšeli, řekli: "Kdo tedy může být spasen?" Odpověděl: "Nemožné u lidí je u Boha možné." Petr řekl: "Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou." On jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. [Lk 18, 25-30]

Místo:
Nenápadně jsme vstoupili do Jeruzaléma. Před námi jsou ještě čtyři zastavení. Teď tedy vcházíme UCHEM JEHLY. Jeruzalém má mnoho bran. Dokonce jednu zazděnou a nepřístupnou, kterouu může vstoupit jen Mesiáš. My dnes stojíme u nejmenší brány města. Když obchodník sundal z velblouda veškerý náklad, velbloud si klekl, tak jej obchodník mohl touto branou protáhnout. Zmínku o této bráně máme od francouzského benediktina Paschásia Radberta. Nutno poznamenat, že popis této brány pochází až z devátého století.

Dnešní den:
Monika Načeva se v jdné písničce ptá: "Co to taháš?". Asi se nepovažujeme za bohaté, zvlášť když se všichni srovnáváme s úspěšnými byznysmeny světa. Bohatství je "vlastněné množství". Nejde tu jen o peníze, ale připočtěme, všechno, k čemu jsme připoutáni. Mohou to být znalosti, zkušenosti, minulost, věk, funkce, akademické tituly, úspěchy, výhry, prohry, téměř cokoliv. Nejedeme na dovolenou do Chorvatska, ale vstupujeme do Božího království. Nic z toho, co vlastníme a taháme Boha nezajímá. Hm. Pro některé to bude asi smutná zpráva. Tolik se snažím, tolik na sobě pracuju, už umím tolik technik a způsobů, a je to k ničemu? Ano, je to k ničemu! Z výšin svých úspěchů se míjím s ostatními. Na kolenou vidím správně, protože na kolenou vidím i ty nejmenší. Tak jak to krásně říká dnes Terezie.

[tiše dýchám, nic neposuzuji, zavřu oči a vidím Ježíše jak tu teď stojí, můžu mu svobodně říct, cokoliv, obejmout ho, dýchat s ním a požádat ho aby se mnou procházel dnem, který mě čeká - nemodlím se, jen si s Ježíšem povídám jako se svým bratrem nebo přítelem]

Závěrečná modlitba:
Ježíši, vezmi vše, co nepotřebuji, ať zůstane jenom láska. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.