Velikonoce LP 2018

Přeji odvahu, radost a otevřené srdce při vstupu do Velkých Nocí LP 2018. Pokoj a dobro.