Velký pátek: Kolikrát nás soudili?

10.04.2020

A kolikrát jsme soudili my sami? Kolikrát nás bičovali za minulost, a kolikrát jsme bičovali my? Kolikrát jsme byli ukřižováni a nemohli se ani nadechnout? A kolikrát v životě jsme křižovali my někoho, kdo byl pro nás nepřijatelný? 
Vždycky si vzpomeň na toho, jehož příběh měl skončit tímto Velkým pátkem. Vzpomeň si na toho, který se i na kříži, ve smrtelné úzkosti modlí k Bohu: "odpusť jim, neboť nevědí, co činí!" Dnešek však není konec. Naše pády, ani rány od našich bližních nemají poslední slovo. Ačkoliv zlo by si přálo, abychom tomu uvěřili. 
A neutíkej pryč. Teprv pod křížem Kristovým poznáš, že nejsi sám. Stojí tu Maria, matka Páně. Je zde i Máří Magdalena, Marie Kleofášova a také Jan. Ano jsou tam i tví přátelé a my všichni. Teprv pod křížem poznáme, že existuje jen jediné slovo. To, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
A nyní přebývá v nás. To my jsme Tělem Kristovým. 
Jediná cesta z Golgoty je odpuštění a přijetí i těch nejtemnějších koutů, kam právě dnes sestupuje Duše Kristova. Vždyť všichni vyznáváme: "ukřižován umřel a pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých."
Nezapomeňme se dívat k úsvitu třetího dne. Právě tam, z východní strany nového rána přichází lidská naděje.