Věřím

Prošel jsem temnotou a ztratil téměř všechnu víru. Přesto jsem i tam volal "věřím". Někdy bylo to mé "věřím" jen zoufalé volání, jindy tiché sténání, bylo i nekonečným dotazovaním se jak věřím a v co, ale byla to víra. Věřím i proto, že ve mne věřili. Věřím, protože tuhle víru ve mně vložil Bůh dávno před tím, než jsem přišel. 

rád fotím
rád fotím

Dnes věřím znovu vírou dítěte, že všechno může být znovu začato a znovu stvořeno. Tak jako král David jsem prosil o nové srdce, a On mi je dal. Tak jako Petr se teď vracím tam, odkud jsem chtěl utéct. Věřím, že všechno i všichni mají naději i lásku, kterou nelze zničit, i když to vše zahalí černá tma a dlouhé roky nebudeme nic vidět. Dnes věřím vírou mnohem zraněnnější a nejistou než dřív, ale vím odkud ta víra přichází. Pro všechny své slabosti, hříchy a nemoci věřím, a věřím i pro všechny slabé, hříšné a nemocné. Věřím, protože je to jediné co mohu dávat.