Věřím

Ukázal se pastýřům ovcí, za učedníky si povolal rybáře, následovali ho hříšníci, dotýkal se prostitutek, děti jsou v jeho očích největší. To je důvod proč věřím v Ježíše. Církve se tak moc vzdalují svému Mistrovi, když lpí na účeních, politikaří a nedokážou se sklonit.