Věřit znamená žít

Martin Seligman vystihl situaci modrního člověka naprosto přesně, když řekl, že "dnes - daleko častěji nežli kdykoliv dříve -jsme vystaveni vlivům, které nás přesvědčují, že vše bude marné a nic se nezmění." Věřit totiž znamená žít. Žít, to je pro mne dýchat každý den navzdory všemu, co mi brání, co mě usvědčuje, že jsem v minulosti selhal, navzdory všem pesimistickým předpovědím, že nic nemá smysl. Vím, že nemůžu změnit svět a dokonce ani sám sebe, ale věřím, že se mohu účastnit změny, že mohu vstoupit do očistného proudu řeky - nazvdory svým nedostatkům. Věřím, že každý člověk je hoden přijetí a nikdo není zatracený.