Vidět na Marii

Jeden ze zpsůobů vnímání církve je láska. Vždyť Bůh je láska. Apoštol Jan říká: "Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska." V tom nejlepším slova smyslu tuto církev symbolizuje právě Maria. Ona nás učí čekat, přijímat, neutíkat, nebránit se, nehájit se, být otevřenými pro Boží slovo. Maria především miluje, z Lásky pramení její víra. Hierarchická instituce nikdy nebude schopna překračovat hranice, jít kamkoliv, kde je někdo, kdo potřebuje lásku. Maria nás to učí. Ona jistě nepotřebuje sloup, ale my potřebujeme vidět na Marii, abychom nezapomínali, že daleko nad našimi institucemi a dogmaty je srdce, bez něhož nemůžeme nic pochopit.