Vidím svět

Neřeknu vám jak to skončí, ale řeknu vám jak to začne. Nejdřív bude pár lidí, kteří pochopili, že věřit v Boha a věřit v Člověka je totéž. Pak se přidají další a utvoří společný kruh, kde nikdo není první ani poslední. V tom kruhu bude místo které osušuje slzy a dává radost, kde vládne naslouchání, kde místo vztyčených ukazováčků vládnou propojené dlaně. To místo jsem nejprve viděl u Ježíšových nohou, podobně jako Marie Magdalena. Teprve později jsem jej dokázal na krátkou chvíli uvidět v očích mých přátel. A tohle místo už je tu. Je v nás i mezi námi, tvoří jej Bůh, znovu a znovu, každou minutu, každý východ slunce, právě teď.