Vše se modlí u mne

Vše se modlí u mne
okna zavřená i otevřená
dveře zavřené i otevřené
podlaha prostřená tvrdě
siné zdi holé
vzepjatá střecha

Vysoko visí hrozny mých tužeb

Vysoko Bůh jest
výše než slunce a měsíc
pokojně v dlaních svých drtí
hrozny mých tužeb

dívám se, nevím
kdo bude píti
víno vyslyšení

Bohuslav Reynek