Výstup a sestup

Mojžíš vystoupil na Sínaj, aby přijal Desatero (Exodus 34). Velmi se to podobá našemu životu. I naše cesta má dvě etapy: výstup a sestup. V první polovině stoupáme a poté se ztratíme v mlze relativních úspěchů. Naše síla stále nestačí. Bůh musí na horu Sinaj sestoupit. Teprve pak přichází proměňující setkání s Bohem. Už nevěříme jen hlavou, ale učíme se důvěřovat srdcem smyslu života. Pomalu nám dochází, že porážky a zranění, které jsme utrpěli cestou k nám také patří. Stávají se klíčem k pochopení Božích přikázání. Doměnky a teoreitcká slova se stávají vyjevením lásky Milujícího Boha ke svým dětem. Druhá etapa je sestup. V druhé polovině života mohou lidé poznat, že nesvědčíme o sobě, ale o Něm.