Začni tím, že odejdeš

Heinrich Hofmann: Ježíš v Getsemanské zahradě
Heinrich Hofmann: Ježíš v Getsemanské zahradě

Mistr své žáky učí nejvíce tím, jak sám pracuje. My máme před sebou často jen slova, i ta nejkrásnější Ježíšova slova užíváme často jen tak, aby to vyhovovalo nám. 

Pouštní otcové četli Písmo jinak. Mnohem víc se dívali, a mnohem méně interpretovali. Když se takto podíváme, uvidíme Ježíše jak se modlí. Než začalo jeho působení odešel na poušť, než se v evangeliích rozhoduje pro další cestu odchází na opuštěné místo, když umírá jeho přítel Lazar, nikam neběží, ale zůstává, aby teprve později vyrazil do Betanie, modlí se v Getsemane před rozhodnutím, které změní nakonec celý svět. 

Křesťan by měl být vždy nejprve člověkem, který se dokáže dívat na svého Mistra.

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Mk 1,35