Žádný strach

Ernst Hildebrand, Zoufalství
Ernst Hildebrand, Zoufalství

Uskutečňovat skrze lásku. Svatý Jan píše ve svém dopise, že "Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm." Jan je člověk, který ví, že může uskutečňovat svou víru jedině skrze lásku. Doslova to formuluje takto: "Řekne-li někdo: "Já miluji Boha," a přitom nenávidí svého bratra, je lhář." Je velmi zvláštní uvažovat o těchto slovech z pozice člověka, který má co ztratit. Stále jsem "někým" a pro "někoho". Jsem manželem, biskupem, mám přátele a jsou lidé, kteří mě mají rádi. To všechno mohu ztratit během jedné vteřiny. A právě v téhle chvíli je nejzajímavější pozorovat, co všechno se ve mně děje, kde všude je strach, kde všude se objevuje domělá láska. Zkouším to všechno odevzdat v modlitbě, která mě naučí poznat, že žádný strach světa nemá sílu uhasit světlo lásky.