Zastav se na cestě

Henri Boulad SJ
Henri Boulad SJ

Potřebujeme čas, abychom se na svůj život podívali, abychom pozorovali a nesoudili. V modlitbě se však nedíváme sami, díváme se očima největšího malíře všech dob, a to chce skutečně čas. Na rozdíl od světa, který je čím dál víc cloudovým a technickým řešením, je lidská víra stále stejná. Od úsvitu lidství potřebuje čas, klid, odstup od sebe sama. Bylo tomu v dobách Mojžíšových, když vystupoval na vysokou horu, aby tam byl sám s Bohem, a je tomu tak i dnes. 

Když si onen čas uděláme, mysticky do našeho života vstoupí čas, který neměří podle růstu a výkonů, ale čas Boží, kterému říkají velcí učitelé "přítomný okamžik" nebo "tady a teď"

Dosud žijící mystik Henri Boulad nabádá své posluchače k přítomné a laskavé trpělivosti. Musíme poznat mnoho lásky k Bohu, druhým i sobě samotným, jinak budeme vystaveni pokušení postmoderního člověka: "Pane, co mi máš říct, to řekni rychle, třemi slovy, neprotahuj to. Tak řekni rychle, miluješ mě, nebo mě nemiluješ?" a dodává "Pokud nebudeme umět udělat si ve svém dni volný čas pro modlitbu, pro meditaci, pro kontemplaci, pro sen, pro lásku, budeme roboty, stroji, budeme vyschlými bytostmi."