Zdarma jste dostali

Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Dávejte bližnímu více, než zasluhuje, chovej se k bližnímu lépe, než je toho hoden. Dávej tomu, komu nejsi dlužen, a nežádej od toho, kdo ti je dlužen. Tak se k nám chovají vyšší síly, tak se máme chovat i my vzájemně mezi sebou.

Vladimir Solovjov